Forbes: Ruska se ekonomija ne sastoji samo od energetskih sirovina

Ruska ekonomija se, usprkos rasprostranjenim stereotipima, ne može svesti na proizvodnju sirovina, piše novinar Mark Adomanis za list Forbes.

Naravno, ograđuje se autor članka, eksploatacija prirodnih resursa zauzima značajno mjesto u ruskoj ekonomiji i bilo bi pogrešno ako bismo zanemarili utjecaj giganata kao što su Gazprom i Rosneft. Međutim, usprkos tvrdnjama koje je iznio senator John McCain o tome da je Rusija ”benzinska pumpa koja je maskirana u državu”, u Rusiji je razvijena i prerađivačka industrija i sfera usluga.

Kao dokaz Adomanis navodi podatke Svjetske banke o ekonomskoj renti od prirodnog kapitala, što je razlika između cijene proizvoda na svjetskom tržištu i troškova proizvodnje. Prema ovim podacima, u Rusiji ekonomska renta od prirodnog kapitala nije tako visoka kao i zemljama OPEC-a (Organizacija zemalja izvoznica nafte), kao što su Azerbejdžan, Kazahstan i Uzbekistan. (Russia Beyond the Headlines)