Fiskalno odgovorna država mora planirati scenarije za arbitražu INA-MOL

Na sastanku 23. kolovoza 2016. Pametno su zastupali Ivica Puljak, Maja Vehovec, Stevica Kuharski i Daniel Hinšt. Ispred Hrvatske udruge poslodavaca su na sastanku sudjelovali predsjednica HUP-a, Gordana Deranja, glavni direktor HUP-a, Davor Majetić, zamjenik glavnog direktora HUP-a, Bernard Jakelić te članovi Izvršnog odbora i Savjeta HUP-a: Damir Kuštrak, Denis Čupić i Ivan Mišetić.

Kao stranka jedini smo kao civilizacijsku i ustavnu vrijednost priznali ekonomske, tržišne i poduzetničke slobode. Ekonomski program je liberalan u namjeri da se potaknu jeftiniji i jednostavniji uvjeti poslovanja na tržištu, smanjenje birokracije i administriranja, raznih nameta i poreza na poslovanje. Istovremeno i uključivo na prethodno, zalažemo se za socijalni pristup obrazovanju i zdravstvu. Zalažemo se za progresivni i otvoren odnos prema građanskom društvu i slobodi pojedinca.

Pametno je jedina politička stranka sa sustavnim pristupom rasterećenju poslovne klime, što se pokazuje kroz sažetak odgovora prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca:

• Parafiskalno rasterećenje – barem milijardu kuna svake godine (dobrovoljne komore, niža HRT pristojba i ukidanje gotovo svih nameta osim npr. za vode
• Administrativno rasterećenje – barem za 30% izmjerenog iznosa (od poreznih propisa pa sve na dalje gdje god postoje suvišne birokratske obveze i zahtjevi)
• Regulatorno rasterećenje – ukloniti barem 1.000 prepreka slobodi poslovanja i tržišnoj konkurenciji, uz nastavak liberalizacije tržišta usluga i rada, te jamstvo zaštite tržišnog natjecanja
• Vladin Ured za pametnu regulativu za osiguranje provedbe regulatorne reforme s najviše razine!
• Portal „Stop birokraciji“ za prijavu birokratskih prepreka i javno praćenje provedbe među institucijama
• Sva regulativa u e-registru ili ne vrijedi (pozitivna pravna sigurnost)
• Porezno rasterećenje dohotka širokom jedinstvenom stopom 20% i dobiti na 15%, ukidanje predujma kod poreza na dobit
• Smanjenje rashoda za masu plaća, materijalne troškove i subvencije kao lijek za deficit i smanjenje javnog duga (umjesto oslanjanja na rast BDP-a i prihoda)
• Kompetitivni sustav ocjenjivanja javne uprave od strane privatnog sektora, varijabilni sustav plaća u okviru smanjenog proračunskog limita na masu plaća, mogućnost davanja otkaza svima onima koji svojim aktima i postupanjima opterećuju i otežavaju slobodu stvaranja vrijednosti
• Novi teritorijalni ustroj s 5 regija i tri puta manje lokalnih političara
• Apsolutna obveza digitalizacije svih procesa u javnoj upravi putem državne informacijske infrastrukture i Jedinstvene kontaktne točke, dok se neke procedure i ukidaju ili se moraju pojednostaviti; provedba načela interoperabilnosti registara „once-only“
• Nadzor na inspektorima, sprječavanje njihovih arbitrarnih ponašanja i revizija visina kazni
• Javni natječaji za javna poduzeća, bez intervencija vlade i klijentelizma; pametne privatizacije većine poduzeća kako bi se potaknula konkurencija i uklonile državne kontrole nad tržištem
• Obrazovanje prilagođeno tržišnim izazovima, pogotovo digitalne i poslovne i strukovne vještine
• Kurikularna reforma i za pravosuđe
• Sustavni pristup javnim politikama prema metodologijama za povećanje konkurentnosti, ekonomske slobode, lakoće poslovanja i deregulacije tržišta
Na sastanku u Hrvatskoj udruzi poslodavaca razgovaralo se u nizu pitanja gdje je Pametno istaknulo potrebu manje države i manje rashoda, kao uvjeta za porezna rasterećenje. Pametno ne planira porez na nekretnine. Pametno ističe da su manji rashodi prioritet, a onda se lako može razgovarati o manjim porezima. Procedura prekomjernog deficita ne dopušta manje poreze bez pokrića u manjim rashodima, odnosno oslanjanje na rast BDP-a i prihoda.

Pametno se zalaže za sustavnu regulatornu reformu i deregulaciju tržišta čiju provedbu mora osigurati premijer kroz Ured za pametnu regulativu. Tako će se detektirati suvišni i štetni segmenti administracije koji stvaraju birokratske terete i prepreke razvoju zemlje. Inspektori se neće više smjeti bilo kako ponašati. Planira se portal Stop birokraciji i pozitivna pravna sigurnost kroz e-registar regulative. Što nije u tom registru, ne vrijedi za poduzetnika. Pametno se zalaže za deregulaciju tržišta kao i za daljnje prilagodbe Zakona o radu.

Državna imovina se treba pametno uvelike privatizirati, osim strateški važne. Prihodi od privatizacije ne bi se usmjeravali na redovne rashode administracije, već na posebni rezervacijski fond kada državi zatreba. Primjerice, fiskalno odgovorna država mora planirati sve scenarije glede arbitraže u slučaju INA-MOL, Švicarac i (mogućih) postupaka pred Europskim sudom pravde zbog povrede prava EU. To je jednostavno realnost. U slučaju INA-MOL Pametno vidi važan strateški interes u kvalitetnom partnerstvu uzajamnog poštovanja države i privatnog vlasnika. Pametno je ističe da se upravljanje i nadzor javnih poduzeća mora u cijelosti osloboditi politiziranja i utjecaja klijentelističkih političara imenovanih od države. Političari se ne smiju prepucavati oko nacionalnih interesa i vlasničkih prava. Hrvatska je dio Europske unije i trebaju se poštivati jasna EU pravila o tržišnom gospodarstvu, odnosno strateški interes zemlje. Iz perspektive poreznih obveznika, postavlja se legitimno pitanje u troškovima arbitraže. U slučaju Švicarac, postoje EU pravila o slobodi kretanja kapitala u okviru kojih su postojeće političke opcije trebale pronaći razmjerno rješenje za pomoć svima socijalno ugroženima, a ujedno potaknuti financijsku edukaciju.

Pametno se zalaže za usklađivanje vještina s tržištem. To je uloga obrazovnog i poslovnog sektora. Ne smije se događati autizam sveučilišta da u ime autonomije, unatoč činjenici da se javno financiraju, sprječavaju pametna rješenja da ih se uputi prema razvoju tržišnih vještina. Sveučilišta moraju imati pravnu osobnost.

Hrvatsku udrugu poslodavaca zanima konkretna razrada javnih politika i stvarna volja da se reforme provode unatoč otporima. Pametno je iskazalo otvorenost za prijedloge Hrvatske udruge poslodavaca o konkretnim izazovima provedbe reformi i uklanjanja otpora. Ispred Pametno se predstavio start-up poduzetnik Stevica Kuharski istaknuvši kako mlade treba ohrabrivati da uđu u poslovni svijet i da Hrvatskoj nedostaje tehnološkog kadra.