Eurostat, potrošnja energije u Uniji na razini je 1990-ih godina

Potrošnja energije u zemljama Europske unije u 2013. godini pala je na nivo koji je posljednji put zabilježen devedesetih godina.

Ovaj podatak objavio je Ured za statistiku Europske unije, Eurostat, naglašavajući kako je bruto potrošnja unutar EU tijekom 2013. godine bila ekvivalentna 1.666 trilijuna tona nafte u odnosu na 1.686 trilijuna tona u 2012. i 1.698 trilijuna u 2011. godini.

Ovaj Izvještaj pojavio se usljed zategnutih odnosa između bloka europskih zemalja i glavnog dobavljača plina za europske zemlje, Rusije.

Europski povjerenik za energetiku Maroš Šefčević 2. veljače u Varšavi je razgovarao s poljskim liderima o načinima poboljšanja sigurnosti energenata za 28 zemalja europskog bloka. Poljska, koja je ovisna o Rusiji za oko 60 posto plina, uputila je apel EU da, zbog krize u Ukrajini, smanji ovisnost o uvozu energenata.

Izvještaj Eurostata također je pokazao kako je tijekom 2013. godine EU zabilježila energetsku ovisnost u iznosu od 53 posto. Estonija i Danska, sa druge strane, prikazane su kao najmanje ovisne članice EU kada je riječ o poštrošnji energenata. Prema Izvještaju, najveći udio domaće proizvodnje nukleralne energije iznosio je 29 posto u 2013. godini. Obnovljivi izvori iznosili su 20 posto, plin 17 posto, nafta devet posto, dok je na neobnovljivi otpad “otišlo” jedan posto.

Među pet zemalja koje troše najveće količine energije, prvo mjesto sa 76,9 posti “pripalo je” Italiji.

Cipar i Malta imaju najveći udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 100 posto. Nakon ove dvije zemlje, Latvija postiže 99 posto svoje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, Portugal sa 91,1 posto, a Litva na 91,1 posto. Francuska i Belgija su visoko ovisne zemlje o proizvodnji nuklearne energije, pokazuju podaci Eurostata.

You may also like