Europska unija i dalje snažno ovisi o uvozu fosilnih goriva

Potrošnja energije u Europskoj uniji smanjena je za 2,5% u razdoblju od 1990. do 2015., ali je porasla ovisnost o uvozu fosilnih goriva, koja i dalje čine glavni izvor energije, premda su sve članice smanjile njihov udio u potrošnji, pokazalo je najnovije izvješće Eurostata.

Ukupna potrošnja smanjena na milijardu i 626 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), dok je maksimalni uvoz bio 2006. i iznosio je milijardu i 840 mil. Mtoe. Glavni izvor energije su fosilna goriva, koja čine 73%, ili 10% manje nego 1990. godine. Međutim, u istom se razdoblju ovisnost EU-a o uvozu fosilnih goriva povećala – na 73% uvezenih fosilnih goriva u 2015., sa svega nešto iznad polovine, odnosno 53% u 1990. godini. Prema udjelu fosilnih goriva u energetskoj potrošnji Hrvatska je nešto ispod europskog prosjeka.

U Hrvatskoj je potrošnja energije u promatranom razdoblju smanjena za gotovo 12%, s 9,5 Mtoe 1990.. Zanimljivo je da je potrošnja u Hrvatskoj 2005. bila najveća i iznosila je 9,8 Mtoe, a zatim se strmoglavila na 8,5 Mtoe u 2015. Ovisnost o uvozu fosilnih goriva, koja je 1990. iznosila 42% porasla je i sada iznosi 64%, dok je udio fosilnih goriva u energetskom miksu 70%.

Najveći potrošači energije su Njemačka, Francuska i Velika Britanija, najveći porast bilježe Cipar, Irska, Španjolska i Austrija, a najveći pad potrošnje je u trima baltičkim zemljama. U Hrvatskoj je udio fosilnih goriva u energetskoj potrošnji smanjen na 70% u 2015. godini, s 81% 1990. godine, pokazalo je Eurostatovo izvješće.

You may also like

0 comments