Europska unija će financirati elektroenergetske objekte u Bugarskoj

Europska komisija dodijelila je 29,9 milijuna eura za gradnju novog elektroenergetskog voda dužine 140 km između Dobrudže i Burgasa u Bugarskoj.

Potpora koju EU pruža Bugarskoj pridonijet će jačanju sigurnosti opskrbe električnom energijom, uključivanju energije iz obnovljivih izvora u tržište električne energije te povećati buduću burzu električne energije s obzirom na očekivanu proizvodnju vjetroelektrana u Grčkoj i fotonaponskih sustava u južnoj Bugarskoj.

Tim će se projektima osigurati velike koristi za najmanje dvije države članice, povećati sigurnost opskrbe, pridonijeti integraciji tržišta i daljnjem razvoju tržišnog natjecanja te smanjiti emisije CO2.

You may also like