Europska Komisija želi nadgledati energetske ugovore

Bruxelles – Dogovore zemalja članica EU s nacijama koje ne pripadaju Uniji prije potpisivanja treba odobriti Europska komisija, ako je suditi prema nacrtu dokumenta “Energetska unija” u kojem su ispisane smjernice za stratešku diversifikaciju dobavljača energijom.

“Aktivno sudjelovanje” Komisije u pregovorima oko energenata će ukloniti “nepotrebne pritiske i tržišne nepravilnosti” izazvane međuvladinim sporazumima (inter-governmental agreements, IGA) sa “zemljama koje ne poštuju europska pravila”, piše u nacrtu dokumenta čiji sadržaj prenosi EurActiv. Prema nacrtu, nacionalne vlade su obavezne konzultirati Europsku komisiju prije potpisivanje ugovora sa zemljama izvan EU kako bi se osiguralo poštivanje europskih tržišnih pravila. Direktiva koja traži efektivnu kontrolu nad potpisivanjem nacionalnih energetskih ugovora je potaknuta serijom međuvladinih sporazuma s Rusijom u koje je uključeno šest zemalja članica, piše EurActiv.

Riječ je o Bugarskoj, Mađarskoj, Grčkoj, Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj.

You may also like