Europska komisija traži objašnjenje zbog kršenja plinskih propisa

Europska komisija pozvala je u četvrtak Hrvatsku da objasni kršenja pravila na tržištu plina i poduzme mjere, a Hrvatska sada ima rok od dva mjeseca da izvijesti Komisiju o poduzetim mjerama po tom pitanju.

Komisija je poslala tzv. obrazloženo mišljenje Hrvatskoj u pogledu njezinih propisa o tržištu plina. Trenutačni hrvatski propisi stvaraju neopravdane prepreke izvozu plina iz domaće proizvodnje, ograničavaju uvoz plina iz ostalih država članica i dovode do kašnjenja u otvaranju tržišta plina, što je u suprotnosti s pravilima o slobodnom kretanju robe, Direktive o plinu i Uredbe o plinu. Postojeći pravilnik o cijenama za potrošače koji nisu u kategoriji kućanstava i režim pristupa te raspodjele kapaciteta za sustave skladišta plina nisu u potpunosti u skladu s pravilima EU-a za unutarnje energetsko tržište, navodi Komisija.

Hrvatska sada ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o poduzetim mjerama za poboljšanje tog stanja. Ako Komisija ne bude zadovoljna s hrvatskim odgovorima, može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.  Komisija kao čuvar europskih ugovora može pokrenuti postupak zbog povrede europskih propisa. Prvi korak u tom postupku je upućivanje pisma upozorenja, kojim se traže informacije o nekom pitanju od države članice. Država mora u određenom roku odgovoriti na to, najčešće u roku od dva mjeseca.

U slučaju da Komisija nije zadovoljna s odgovorima i zaključi da zemlja članica ne ispunjava svoje obveze prema europskom zakonodavstvu, Komisija upućuje zemlji “obrazloženo mišljenje”, formalni zahtjev da se uskladi s europskim propisima, u kojem poziva članicu da izvijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela po tom pitanju. Rok za odgovor je obično dva mjeseca. Ako i nakon toga koraka Komisija zaključi da postoji neusklađenost s europskim propisima ona može slučaj predati Sudu Europske unije. Dosadašnja praksa pokazuje da se 95 posto slučajeva povrede europskih propisa riješi prije upućivanja na Sud.

You may also like

0 comments