Home Ekonomija Europska komisija pozdravila premještanje Agencije za lijekove

Europska komisija pozdravila premještanje Agencije za lijekove

by Energypress.net

[vc_row][vc_column width=”1/3″]Europska komisija pozdravlja današnji dogovor, postignut na sastanku Vijeća za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.), o premještanju Europske agencije za lijekove (EMA) u Amsterdam i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) u Pariz. Obje agencije trenutačno imaju sjedište u Londonu.[/vc_column][vc_column width=”2/3″]Premještanje tih dviju agencija izravna je posljedica, i prvi vidljivi rezultat, odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju Europske unije, koja je objavljena na sastanku Europskog vijeća 29. ožujka 2017. EMA i EBA regulatorne su agencije od ključne važnosti za djelovanje jedinstvenog tržišta EU-a i imaju važnu ulogu u odobravanju lijekova, odnosno regulaciji banaka. Nužno je osigurati njihovo neometano i neprekinuto funkcioniranje i nakon ožujka 2019.[/vc_column][/vc_row]

Današnje glasanje temeljilo se na kriterijima koje su utvrdili predsjednik Jean-Claude Juncker i predsjednik Donald Tusk te potvrdili čelnici država ili vlada 27 država članica na sastanku Europskog vijeća (u formatu predviđenom člankom 50.) održanom 22. lipnja 2017. Europska komisija 30. rujna dostavila je objektivnu procjenu ponuda koje je primila od država članica.

Sljedeći koraci: Komisija će poduzeti sve potrebne pravne korake tako što će izraditi zakonodavne prijedloge o izmjeni uredbi o osnivanju tih dviju agencija. koji će biti strogo ograničeni na pitanje premještanja. Komisija i Vijeće složili su se da postupanju s tim zakonodavnim prijedlozima daju prioritet, čime će se osigurati neprekinuto funkcioniranje agencija tijekom tog procesa. Komisija će pozorno pratiti proces premještanja te će, ako to bude potrebno i u okviru svoje nadležnosti, pružiti potporu agencijama, među ostalim u pitanjima povezanima s proračunom EU-a, pravilima o javnoj nabavi i kadrovskim pitanjima.

Odluka o premještanju EMA-e i EBA-e bila je u nadležnosti vlada 27 država članica. To pitanje nije dio pregovora o istupanju, nego je o njemu raspravljalo isključivo 27 država članica EU-a.

Related Posts