Europska komisija pokrenula mjere protiv Hrvatske zbog povrede sustava azila

Europska komisija danas je donijela osam odluka o povredi prava zbog nepotpunog prenošenja i provedbe zajedničkog europskog sustava azila. Odluke se odnose na Grčku, Hrvatsku, Italiju, Maltu i Mađarsku. Mjere koje se danas pokreću uslijedile su nakon 40 odluka donesenih 23. rujna 2015 o povredi prava zbog mogućeg ili stvarnog kršenja zakonodavstva EU-a u području azila, uz 34 i dalje neriješena predmeta. Komisija će nastaviti brzo i učinkovito provoditi postupke zbog povrede prava kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa zakonodavstvom EU-a u tom području.

Komisija danas poziva Grčku, Hrvatsku i Italiju na ispravnu provedbu Uredbe o Eurodacu, kojom se omogućuje učinkovito uzimanje otisaka prstiju tražitelja azila i prijenos podataka u središnji sustav Eurodaca unutar 72 sata. Učinkovita provedba Uredbe o Eurodacu ključna je za funkcioniranje Dublinskog sustava i programe premještanja EU-a. Europska komisija uputila je u listopadu službene dopise Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji. Ni nakon dva mjeseca ti se problemi nisu učinkovito riješili. Europska komisija stoga je danas odlučila uputiti službene opomene Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, što je prvi korak postupka zbog povrede prava.

Komisija poziva i Grčku i Maltu da izvijeste o nacionalnim mjerama koje su poduzete u cilju potpunog prenošenja Direktive o postupcima azila, kojom se utvrđuju zajednički postupci za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite, i Direktive o uvjetima prihvata, kojom se uređuje pristup uvjetima prihvata za tražitelje azila dok čekaju razmatranje svojih zahtjeva. Grčka i Malta još nisu obavijestile Komisiju o poduzimanju potrebnih mjera prenošenja. Komisija je 23. rujna 2015. uputila službene opomene Grčkoj, Malti te 16 drugih država članica u vezi s Direktivom o postupcima azila. Tog su datuma službene opomene upućene Grčkoj i Malti te 17 drugih država članica u vezi s Direktivom o uvjetima prihvata. Unatoč tim opomenama Grčka i Malta još nisu obavijestile Komisiju o mjerama za prenošenje. Stoga je Komisija danas odlučila uputiti „obrazložena mišljenja” objema državama članicama u pogledu obje Direktive.

Službene opomene prvi su službeni korak postupka zbog povrede prava. Nakon primitka službene opomene države članice imaju rok od dva mjeseca za odgovor, a u slučaju neizvješćivanja moraju obavijestiti Komisiju o nacionalnim mjerama za prenošenje. U nedostatku zadovoljavajućih odgovora ili obavijesti o nacionalnim mjerama Europska komisija može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja, što je drugi korak u postupku zbog povrede prava. Nakon što države članice prime obrazložena mišljenja, imaju rok od dva mjeseca za odgovor Komisiji u kojem navode mjere koje su poduzete kako bi se osiguralo potpuno prenošenje ili usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. Ako to ne učine, Komisija može odlučiti uputiti te države članice Sudu Europske unije. U slučajevima u kojima nije poslana obavijest o nacionalnim mjerama za prenošenje Komisija može predložiti Sudu izricanje financijskih sankcija.

You may also like