Eurobarometar: Većina građana želi euro

Više od polovine Hrvata, točnije 53 posto, izjasnilo se za uvođenje eura, pokazuje najnovije istraživanje Eurobarometra. Na pitanje “Je li vaša zemlja spremna za euro?” negativno je odgovorilo 77 posto anketiranih u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno od 20. do 22. travnja u Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj.

U četiri zemlje većina anketiranih izjasnila se za uvođenje eura, a u tri su bili protiv. Najviše pristaša za uvođenje eura ima u Rumunjskoj (68 posto), Mađarskoj (60 posto), Bugarskoj (55 posto) te u Hrvatskoj 53 posto. S druge strane, u Češkoj je čak 70 posto anketiranih protiv eura, u Švedskoj 66 posto, a u Poljskoj 53 posto. Ni u jednoj od sedam zemalja ne smatraju da je njihova zemlja spremna za uvođenje eura.