Home TribinaAnalize EU ubrzava proces odobravanja vjetroelektrana

EU ubrzava proces odobravanja vjetroelektrana

by Energypress.net

Analiza Bloomberga

Europska unija (EU) reagira na veliku energetsku krizu ubrzavajući proces odobravanja vjetroelektrana na kopnu kako bi smanjila birokratske prepreke koje su dosad usporavale razvoj ovih projekata. Proglašavanje tih projekata nacionalnim interesom pomoglo je skratiti vrijeme potrebno za dobivanje potrebnih odobrenja u nekim članicama EU-a.

To se pokazalo u Njemačkoj, gdje su projekti vjetroelektrana dobili odobrenje za kapacitet od 7,5 gigavata, što predstavlja rast od 80 posto u odnosu na prethodnu godinu. Slično je ubrzanje vidljivo i u Španjolskoj.

Unatoč ovom napretku, na najvećim europskim tržištima još uvijek čeka odobrenje projekata vjetroelektrana kapaciteta oko 55 gigavata. Ovo je gotovo sedam puta više od novih kapaciteta dodanih prošle godine, što naglašava potrebu za daljnjim ubrzanjem procesa odobravanja, kako piše Bloomberg Adria.

U Hrvatskoj, iako projekti nisu izrijekom proglašeni nacionalnim interesom, primjetan je porast izdanih energetskih odobrenja za nove vjetroelektrane. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je sedam energetskih odobrenja tijekom 2023. godine, ukupne instalirane snage 493 MW, što ukazuje na pozitivan pomak.

Ipak, postupak odobravanja vjetroelektrana može biti dugotrajan, često traje pet godina ili više, što je dvostruko duže od limita koje je postavila Europska komisija. Osim birokratskih prepreka, problemi se mogu pojaviti i zbog zaostajanja u digitalizaciji procesa.

Unatoč izazovima, investiranje u nove vjetroelektrane ključno je za ostvarenje ciljeva energetske tranzicije EU-a prema čistoj energiji.

Related Posts