Energetska suverenost u mandatu nove predsjednice

Zagreb – Izabrana predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, u svom nastupnom govoru, vidi energetsku neovisnost Republike Hrvatske vrlo važnom.
Pogledajmo što je navedeno u programu  Kolinde Grabar Kitarović o načinu kako se to namjerava postići:

Učinkovitije gospodarenje državnom imovinom za opće dobro i izradu jasnih kriterija za upravljanje javnim poduzećima, kroz sustav vrednovanja uspješnosti kako bi se uspješnim zaposlenicima osigurala primjerena naknada za uloženi trud i znanje.

Definiranje plana i programa restrukturiranja i poboljšanja učinkovitosti državne uprave.

Smanjenje javne potrošnje uvođenjem mjera štednje kroz provođenje optimizacije u svim segmentima državne i javne potrošnje.

Uspostavu likvidnosti u platnom prometu uvođenjem učinkovite financijske odgovornosti i mjera usmjerenih prema plaćanju prispjelih obveza, kako za privatne tako i za državne subjekte.

Provođenje fiskalnih i parafiskalnih rasterećenja gospodarstva, poduzetnika, obrtnika i pojedinaca radi pokretanja novog investicijskog ciklusa, smanjenjem poreznih obaveza kroz jednostavniji porezni sustav.

Izradu jasnih i transparentnih projekcija i modela te potreba i mogućnosti domaće proizvodnje s ciljem zamjene uvoza s domaćim hrvatskim proizvodima.

Povećanje proizvodnje u sektorima u kojima imamo prirodne i ljudske prednosti, tradiciju i iskustvo, povećanje novozaposlenih – osobito mladih, povećanje produktivnosti i izvoza.

Poseban fokus HBOR-a i državne uprave usmjeriti na stimuliranje, poticanje i praćenje kreditnim linijama izvozno orijentiranih tvrtki, koje dokazano svojim brendom, prepoznatljivošću i inovativnošću imaju potencijal rasta prodaje na svjetskim tržištima.

Pokretanje svih strateških infrastrukturnih i razvojnih projekata financiranih iz EU fondova koji po prirodi zahtijevaju privatne investicije za uspješnu provedbu, a koji će dugoročno generirati transformacijske ekonomske efekte i stvoriti pretpostavke gospodarskom oporavku.

Prekidanje svake najave novih poreza prije provedbe cjelovite porezne reforme i odustati od poreza na imovinu jer je to apsolutno kontraproduktivno jačanju poduzetničke klime i suprotno načelima tržišnog gospodarstva.

“Vanjska politika bit će dominantno u službi hrvatskog gospodarstva, a namjerava u potpunosti iskoristiti povoljan zemljopisni, geopolitički i geostrateški položaj. Hrvatska je ključna zemlja srednje Europe i njezinog spoja s Mediteranom. Zbog tog povoljnog geostrateškog položaja vanjska se politika posebno treba fokusirati na politiku energetske neovisnosti Hrvatske i dosljedno je provoditi. Tako bi postala i strateški čimbenik u energetskom neovisnom sustavu EU-a. Hrvatska mora konačno započeti voditi aktivnu vanjsku politiku u svom interesu.”, navodi se u programu.