EK podržava sedamnaest projekata čiste energije

Jučer su države članice Europske unije prihvatile prijedlog Komisije da se uloži 873 milijuna EUR u projekte energetske infrastrukture. Financiranjem, pomoću instrumenta za povezivanje Europe, podržat će se 17 odabranih projekata.
Osam u sektoru električne energije (680 mil. EUR) i devet u plinskom sektoru (193 mil. EUR). EU namjerava nadograditi i proširiti električne dalekovode i plinovode kako bi omogućila kupcima jeftiniju i sigurniju energije te prilagoditi svoju infrastrukturu budućoj potražnji.

Četiri od njih uključivat će građevinske radove (723 mil. EUR), a 13 će se usredotočiti na studije razvoja i istraživanja (153 mil. EUR). Sredstva od 578 mil. EUR bit će usmjerena u izgradnju prekograničnog dalekovoda između Francuske i Španjolske. Očekuje se da će se time udvostručiti kapaciteti između dviju zemalja, s 2.800 MW na 5.000 MW. Jedan od najvećih njemačkih projekata u energetskoj infrastrukturi, kojim će se položiti 580 km visokonaponskog voda pod zemlju, dobit će 70 mil. EUR. Dovršenje projekta će omogućiti Njemačkoj da poveže vjetroelektrane na sjeveru s kupcima na jugu države.

Isto tako, 27 mil. EUR će biti dodijeljeno za izgradnju 400 kV dalekovoda u Rumunjskoj kako bi se povećali kapaciteti na prekograničnom dalekovodu s Bugarskom. Cipar će dobiti 101 mil. EUR kojim će prekinuti energetsku izolaciju i povećati diverzifikaciju.

Uz to, s 3,7 mil. EUR napravit će se studija o povezivanju Malte i Italije plinovodom. Također će se s 1,7 mil. EUR financirati i studija za dobivanje dozvola za projekt izgradnje novog plinskog interkonektora između Francuske i Španjolske. Prekogranično povezivanje tržišta smanjuje ovisnost o pojedinim dobavljačima i daje kupcima više izbora. Isto tako, proširenje energetske infrastrukture će olakšati integraciju obnovljivih izvora energije i pomoći državama članicama u postizanju klimatskih ciljeva iz Pariškog sporazuma,.

You may also like