EBDR RBA banci omogućuje više zelenih ulaganja

Više od 25 milijuna eura kreditne zaštite

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) priopćila je u ponedjeljak da će s Raiffeisenbank Austria (RBA) surađivati na prvoj sintetskoj sekuritizaciji u Hrvatskoj te je osigurala 25,6 milijuna eura kreditne zaštite RBA u obliku financijske garancije, čime će toj banci omogućiti i dodatna ulaganja u zelene projekte.

“EBRD je osigurao 25,6 milijuna eura kreditne zaštite Raffeisenbank Austria, hrvatskoj podružnici austrijske Raiffeisen Bank International AG u obliku financijske garancije. Garancija pokriva portfelj malih i srednjih poduzeća (SME) i korporativnih kredita s urednom otplatom u vrijednosti od približno 366 milijuna eura. Portfelj sekuritiziranih kredita ostat će u bilanci RBA i podijeljen je na senior, mezzanine i junior tranšu”, navodi se u priopćenju i ističe da time EBRD podupire još jedan inovativni financijski instrument u Hrvatskoj.

Kako se objašnjava, kroz taj financijski instrument, kreditni rizik mezzanine tranše preuzima EBRD, dok kreditni rizik senior i junior tranše zadržava RBA. Uvođenje novog financijskog instrumenta na hrvatsko tržište

Takva struktura, ističu iz EBRD-a, udovoljava zahtjevima za prijenos značajnog kreditnog rizika (SRT) prema Uredbi Europske unije (EU) o kapitalnim zahtjevima.

“Sintetska sekuritizacija je učinkovit alat za optimizaciju kapitala, pri čemu se smanjenje angažmana kapitala na sekuritiziranom portfelju može koristiti za oslobađanje kreditnog potencijala i kreiranje novih poslovnih prilika. Ovaj financijski instrument omogućuje RBA smanjenje rizikom ponderirane imovine (RWA) i usmjeravanje oslobođenog kreditnog potencijala ka realnom sektoru. Iznos od 120 posto jamstva EBRD-a (približno 30 milijuna eura), koristit će se za financiranje zelenih projekata”, navodi se u priopćenju.

Projekt je usklađen s kriterijima EBRD-a za tranziciju zelene ekonomije (GET), uključujući financiranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Iz EBRD-a napominju da tržište sintetske sekuritizacije, koje posljednjih godina bilježi stalni rast u razvijenijim zemljama EU-a, predstavlja novi instrument u većini zemalja u koja EBRD ulaže, uključujući i Hrvatsku.

“Stoga je ovaj projekt važna prekretnica za hrvatsko financijsko tržište jer predstavlja prvu SRT sekuritizaciju realiziranu u zemlji i očekuje se da će imati vrlo snažan odjek na hrvatskom bankarskom tržištu”, ističu iz EBRD-a.

To je nastavak uspješne suradnje EBRD-a i RBA ostvarene kroz razne inovativne financijske instrumente, navodi se u priopćenju, uz napomenu kako je EBRD u listopadu prošle godine investirao u prvo RBA izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem.

Po podacima iz priopćenja, EBRD je do danas uložio više od 4,5 milijardi eura u hrvatsko gospodarstvo.

RBA je peta najveća univerzalna banka po veličini aktive, aktivna na hrvatskom bankarskom tržištu od 1994. godine. RBA ima 62 poslovnice u 36 hrvatskih gradova, zaključuje se u priopćenju.

Inače, sekuritizacija je postupak na financijskom tržištu u kojemu zajmodavac, poput banke, preoblikuje zajmove koje posjeduje (npr. hipoteke ili nelikvidnu imovinu poput nenaplativih potraživanja) u vrijednosne papire koji se mogu prodati ulagateljima. Ulagatelji zatim primaju prinose koji nastaju na temelju tih zajmova. Sekuritizacijom banka može osloboditi dio svojeg kapitala, koji bi inače bio predviđen za pokrivanje rizika zajmova koje je prodala, za dodatno financiranje gospodarstva. Osim toga, sekuritizacijom se doprinosi raspodjeli rizika diljem financijskog sektora jer banke prenose dio rizika na druge banke ili druge institucijske ulagatelje, primjerice osiguravajuća društva.

You may also like