EBDR očekuje ograničeni utjecaj viših kamata na tranzicijska gospodarstva

Podizanje ključnih kamatnih stopa u SAD-u moglo bi ograničeno utjecati na tranzicijska gospodarstva, procjenjuju u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), izdvajajući kao potencijalno teže pogođene zemlje Tursku, Rusiju i Ukrajinu, zbog geopolitičke neizvjesnosti i slabijih ekonomskih pokazatelja.

Američka središnja banka podigla je sredinom tjedna ključne kamatne stope koje su gotovo deset godina bile na rekordno niskim razinama kako bi se potaknulo zapošljavanje i inflacija u najvećem svjetskom gospodarstvu. Taj će potez vjerojatno pojačati oscilacije na tržištima i podići troškove financiranja u članicama EBRD-a, procjenjuju u banci u analizi “normalizacije” kamatnjaka u SAD-u.

To bi pak moglo utjecati na njihove izglede za rast, iako vjerojatno tek u ograničenom opsegu, budući da većina članica EBRD-a ne spada u skupinu zemalja koje su nakon krize zabilježile značajniji priljev kapitala, napominju u EBRD-u. Više bi mogle biti pogođene zemlje sa slabim ekonomskim pokazateljima kao i one izložene geopolitičkoj neizvjesnosti, poput Turske, Rusije i Ukrajine. Dodatno bi viši kamatnjaci u SAD-u mogli pogoditi i zemlje s većim udjelom kratkoročnog duga i portfelja, te one s većim udjelom dolarskog duga, a kao primjer u EBRD-u navode Jordan, Ukrajinu i Tursku.

Zemlje u regiji srednje, istočne i jugoistočne Europe tijesno povezane s eurozonom trebale bi pak i dalje uživati u prednostima koje donosi blaga monetarna politika Europske središnje banke (ECB), pretočena u niže kamatne stope i u bolje izglede za trgovinu. U EBRD-u ipak ukazuju na povećani teret servisiranja neosiguranog dolarskog duga i u toj skupini zemalja. Među zemljama izloženijima oscilacijama na tržištima i višim troškovima financiranja posebno izdvajaju Tursku, budući da je privukla najveći priljev kapitala nakon krize, više se oslanja na dolarski priljev i ima veći udio dolarskog duga od ostalih zemalja EBRD-a.

U skupini zemalja-izvoznica robe Rusija bi mogla biti blaže pogođena zbog jačeg dolara koji bi pritisnuo cijene robe. Zemlje u istočnoj Europi, na Kavkazu i u središnjoj Aziji bile bi pak pogođene preko svoje izloženosti Rusiji. Ograničen utjecaj očekuje se i u regiji južnog i istočnog Mediterana, u kojoj bi se pojedine zemlje mogle suočiti s višim troškovima financiranja, napominju u EBRD-u.

You may also like