E.ON-ova loša banka u velikim gubicima

E-ON-ova novoosnovana tvrtka Uniper u prvoj polovini godine zbog velikih otpisa zabilježila je 3,9 milijarde eura gubitaka.

Uniper je otpisivao elektrane i plinska skladišta vrijedna 2,9 milijarde eura, a ima je i 900 milijuna eura vrijedne izdatke za plinska skladišta u Europi. U sklopu korporativnog restrukturiranja E.On je poslovanje razdijelio na dvije tvrtke – Uniper je preuzeo TE na plin i trgovanje energijom, dok su obnovljivci, mreže i rješenja za kupce ostali u E.On-u. U proizvodnom segmentu EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) smanjila se za petinu, na 400 milijuna eura.

FT javlja da je i međunarodna divizija tvrtke zabilježila snažan pad zarade, a padom EBITDA sa 150 milijuna eura na tek pet milijuna ove godine, najviše kao posljedica požara u TE Berezov u Rusiji. Klaus Schaefer, Uniperov CEO komentirao je da rezultati daju “dobru bazu” za listanje kompanije na burzi u rujnu, te da je nedavni rast veleprodajnih cijena električne energije ohrabrujuć, javlja PEI.

You may also like