DZS: Smanjene zalihe gotovih industrijskih proizvoda

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju ožujka su bile 0,1 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, dok su u usporedbi sa zalihama na kraju ožujka lani smanjene za 3,3 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), zalihe energije na kraju ožujka u usporedbi sa zalihama na kraju veljače manje su za 5,8 posto, a zalihe intermedijarnih proizvoda za 4,5 posto,.

Istodobno su zalihe kapitalnih proizvoda povećane za 26,6 posto, zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,8 posto i zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,4 posto.

Na godišnjoj razini, prema ožujku lani, zalihe energije su manje za 11,7 posto, kapitalnih proizvoda za 9,3 posto i intermedijarnih proizvoda za 8,8 posto, dok su zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju porasle za 3,4 posto, a zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju za 1 posto.

Promatrano po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), zalihe u rudarstvu i vađenju su na mjesečnoj razini smanjene za 1,3 posto, a u prerađivačkoj industriji za 0,1 posto.

Na godišnjoj pak razini, zalihe gotovih industrijskih proizvoda u prerađivačkoj industriji su smanjene za 3,3 posto, a u rudarstvu i vađenju za 1,4 posto.

You may also like

0 comments