Dužnosništvo nije posao?

Zadar – Na županijske dužnosnike se ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ni pravila radnog odnosa, pa im se tako ne može propisati niti vođenje evidencije i kontrole radnog vremena.

Proizlazi to iz presude Visokog upravnog suda donesenoj koncem veljače kojom je na zahtjev Ministarstva uprave ukinuta dopuna Pravilnika o načinu evidencije i kontrole radnog vremena službenika i namještenika Zadarske županije, a kojima se ta obveza proširila i na dužnosnike županije. Iz te presude jasno je da se dužnosnici, ne samo na županijskoj razini, ne mogu u radnopravnim odnosima izjednačavati sa službenicima i namještenicima. Ministarstvo uprave je u svom zahtjevu navelo da se osobe koje su izabrane na dužnost u skladu sa zakonom ne primaju u službu niti se s njima zasniva klasičan radni odnos. Radno vrijeme lokalnog dužnosnika ne može biti nadzirano kao radno vrijeme službenika i namještenika, smatra Ministarstvo uprave, niti evidentiranje radnog vremena ne može biti osnova za obračun plaće župana i njegovih zamjenika ‘zbog same prirode dužnosti koju obavljaju’.

U obrazloženju odluke Visoki upravni sud konstatirao je da izabrani dužnosnici općina, gradova i županija nisu službenici jedinica lokalne samouprave, niti zasnivaju radni odnos. Niti shvaćanje župana da je zakonodavac propustio usvojiti posebne odredbe kako bi uredio prava i obeze profesionalnog obavljanja dužnosti na lokalnoj razini nije, niti može biti temelj za donošenje ukinutog Pravilnika. (Novi list)

You may also like