Home Ekonomija DUUDI prodaje 25 nekretnina i iznajmljuje stanove u Zagrebu

DUUDI prodaje 25 nekretnina i iznajmljuje stanove u Zagrebu

by Agencije

Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) do 28. lipnja ove godine prikuplja ponude za kupnju 25 nekretnina u državnom vlasništvu u raznim dijelovima Hrvatske, većinom oranica, voćnjaka i livada, čija je ukupna vrijednost na temelju početnih cijena veća od 45,5 milijuna kuna.

Javni poziv za prodaju tih nekretnina DUUDI je objavio krajem prošlog tjedna. Sve nekretnine prodaju u zatečenom stanju ‘viđeno-kupljeno’, a otvaranje ponuda u DUUDI-ju je 28. lipnja u 14 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u DUUDI-ju, nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Ponude za kupnju mogu dostaviti domaće i strane pravne i fizičke osobe. Strani državljani mogu se natjecati samo ako su državljani zemalja EU-a ili država s kojima Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca. Svi natjecatelji moraju dokazati da su uplatili jamčevinu koja je u pozivu istaknuta uz svaku nekretninu i njenu početnu cijenu.

Od ukupno 25 nekretnina najviše ih je označeno kao oranice, voćnjaci, pašnjaci, livade te kuće za stanovanje s dvorištima ili samo dvorište, ali ima i šuma te po jedan hotel i odmaralište. Najveća početna cijena od 19,2 milijuna kuna istaknuta je za kuću za stanovanje s vrtom i nešto šume u Voloskom kod Rijeke, koju s početnih 9,4 milijuna kuna slijedi odmaralište s dvorištem i parkom u Opriču kod Opatije te livade kod gradske bikarne u Mrzlom polju (Petrinja) za koje je početna cijena 5,1 milijun kuna.

Za oranice-livade u Čazmi početno se traži 4,2 milijuna kuna, hotel u Donjem Lapcu 1,5 milijuna kuna, a za pet gospodarskih zgrada s dvorištem u Vukosavljevici kod Virovitice 1,2 milijuna kuna. Ostale nekretnine imaju početne cijene ispod milijun kuna, pri čemu se za najmanjih 13 tisuća kuna početno prodaju livada i voćnjak Borlin kod Karlovca.

DUUDI do 18. svibnja prikuplja i ponude za najam 22 stana u državnom vlasništvu u Zagrebu, od kojih su većina u užem središtu grada i manjih su površina, za koje se početne mjesečne najamnine kreću od oko 260 do više od 850 kuna. Pravo na podnošenje ponuda imaju samo fizičke osobe uz dokaz o plaćenoj jamčevini, koje će se obvezati plaćati sve tekuće troškove i ne preinačavati stanove bez odobrenja najmodavca.

Related Posts