Država je od legalizacije bespravne gradnje uprihodila 570 milijuna kuna

Država je od naknada u sklopu legalizacije u prošloj godini ubrala 570 milijuna kuna, izvijestila je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u svom izvješću za prošlu godinu o kojem će Vlada raspravljati na današnjoj sjednici. Od tog novca 30 posto, odnosno 171 milijun kuna pripada lokalnim jedinicama na čijem su teritoriju izgrađene nelegalne građevine. Novac koji je otišao u državni proračun potrošen je za saniranje posljedica poplave u županjskoj Posavini, piše Novi list.

U svom izvješću Agencija objašnjava da je na 826 948 zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, izdala 215 643 rješenja o izvedenom stanju što čini 28,9 posto od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva. U Agenciji je u 2014. godini bilo 185 zaposlenika i to svi na određeno vrijeme.

Vlada će na današnjoj sjednici donijeti i odluku o tome da su članovi skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima država ima većinski udio obvezni poduzeti sve potrebne radnje da navedena društva dio ostvarene dobiti za 2014. godinu uplate u državni proračun razmjerno udjelu države u temeljnom kapitalu društva, te da trgovačka društva u kojima država ima manjinski udio dio dobiti uplate u državni proračun. Tako će se dodatno napuniti državna blagajna.

Država će ipak nešto i trošiti, pa će Vlada donijeti odluku da zajedno s državnim fondovima sudjeluje u dokapitalizaciji Podravke što će je koštati oko 105 milijuna kuna, ali će na taj način zadržati kontrolni paket, odnosno udio iznad 25 posto, u toj koprivničkoj tvrtki.

You may also like