DIP odbacio prijave GONG-a i TIH-a

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u srijedu je odbacio te kao neutemeljene, neistinite i paušalne ocjene nazvao kritike iz GONG-a i Transparency International Hrvatska (TIH) o neučinkovitom DIP-ovom nadzoru financiranja političkih stranaka, ističući da je u slučaju HDZ-ovog uzimanja pozajmice proveden detaljan nadzor te je utvrđeno da se radi o dozvoljenom sredstvu financiranja.

DIP u priopćenju navodi kako, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te je u okviru te nadležnosti tijekom 2015. proveo nadzor nad godišnjim financijskim izvještajima za 2014. nad 1057 subjekata.

Temeljem provedenog nadzora, dodaje, poslano je 195 obavijesti o počinjenim prekršajima te 105 prijedloga za donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, zbog povreda odredaba Zakona o financiranju.

“U odnosu na konkretan slučaj uzimanja pozajmice, u okviru provedbe nadzora nad godišnjim financijskim izvještajima za 2014. proveden je i detaljan nadzor nad financijskim izvješćem Hrvatske demokratske zajednice. Utvrđeno je da je HDZ dostavila godišnji financijski izvještaj za 2014. sa svim propisanim prilozima, u propisanom roku. U bilješkama uz financijski izvještaj, između ostaloga, navode se da obveze za kratkoročne kredite u iznosu od 4.148.027,00 kuna s pripadajućom kamatnom stopom od 7,5 posto. Za navedene kredite izdane su zadužnice od strane HDZ-a. Budući da je nadzorom utvrđeno da se radi o dozvoljenom sredstvu financiranja te da nisu utvrđene nepravilnosti niti povrede Zakona financiranju, nije bilo razloga za daljnje postupanje Državnog izbornog povjerenstva”, tvrde u DIP-u.

Što se tiče prozivki o nedovoljnoj stručnosti i kapacitiranosti DIP-a za provedbu nadzora nad financiranjem političkih stranaka, ističu da, pored članova koji su pravnici, DIP ima i stručnu službu u okviru koje je ustrojen Odjel za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u kojem je zaposleno šest osoba visoke stručne spreme (od toga pet ekonomista i jedan pravnik), koje u cijelosti izvršavaju sve zakonom definirane zadaće.

U TIH-u su u utorak prozvali DIP da neučinkovito provodi nadzor financiranja političkih stranaka zbog nedostatnih kapaciteta. “Članovi DIP-a uglavnom su pravnici, bez stručnog znanja o ekonomskim temama i financijama, a na čelu tog tijela je predsjednik Vrhovnog suda koji većinu radnog vremena odrađuje na Vrhovnom sudu”, naveli su u TIH-u.

Sumnje u učinkovitost DIP-ova nadzora financiranja političkih stranaka izrazili su i u GONG-u, ističući kako bi DIP morao provoditi aktivniju kontrolu financijskih izvještaja stranaka i tražiti dodatne provjere putem drugih nadležnih tijela, “a ne da se događaju ovakvi slučajevi gdje možete predati izvještaje s nepotpunim podacima”.

You may also like

0 comments