Deficit Srbije od 3.5 posto realan, ali neodrživ

Fiskalni savet Srbije ocenio je danas da bi budžetski deficit do kraja godine lako mogao da iznosi oko 3,5 odsto BDP-a, ali i upozorio da bi toliko smanjenje u odnosu na plan bilo privremeno i neodrživo, te da je, bez obzira na rezultat, lako dokazati da strukturni deficit iznosi oko pet odsto BDP-a. Analiza izvora dosadašnjeg smanjenja deficit u odnosu na 2014. pokazala je, kako je navedeno u najnovijem izveštaju Fiskalnog saveta za maj, da je smanjenje deficita drzavne kase u iznosu od oko 20 milijardi dinara posledica kašnjenja pojedinih isplata.

Naime, iz budžeta nije potrošen novac planiran za javne investicije, niti je utrošen novac planiran za otpremnine. “U slučaju ekstremne neefikasnosti do kraja godine, ovi rashodi bi mogli da budu manji i do 1,5 procentnih poena u odnosu na plan, a to bi spustilo deficit na 3,5 odsto BDP-a”, piše u izveštaju. Nije nemoguće, kako navodi Fiskalni savet, da do kraja 2015. bude i vanrednih prihoda. Savet navodi primer da je Telekom u januaru uplatio 7,6 milijardi dinara na ime dobiti iz 2013. godine, tako da nije isključeno da će do kraja godine uplatiti i novac na ime dobiti iz prošle godine. “Međutim, čak i ako bi deficit u ovoj godini bio blizu tri odsto BDP-a, jednostavno je pokazati da strukturni deficit iznosi oko pet odsto BDP-a”, ističe Fiskalni savet.

Naime, kako je navedeno, svako smanjenje rashoda za javne investicije i otpremnine biće nadomešteno u planu za sledeću godinu, dok će se pri planiranju svih neporeskih prihoda isključiti uticaj svih vanrednih povećanja. “Imajući u vidu da u 2016. očekujemo i rast budžetskih troškova za kamate od oko 20 milijardi dinara, u nastavak fiskalne konsolidacije zapravo krećemo s deficitom od vise od pet odsto BDP-a, bez obzira kakav će biti zvaničan fiskalni rezultat u 2015”, navodi Savet. Fiskalni savet podseća da je deficit opšte države u prvih pet meseci ove godine manji za vise od 80 milijardi dinara u odnosu na isti period 2014. godine, ali i podvlači da je samo polovina tog smanjenja strukturno poboljšanje. Deficit je u prvih pet meseci iznosio 27 milijardi dinara, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 110 milijardi, navedeno je u izveštaju Fiskalnog saveta za maj.

Fiskalni savet Srbije saopštio je da je javni dug u maju porastao za 60 miliona evra, pa je na kraju tog meseca iznosio 74,5 odsto BDP-a i očekuje da će se na kraju juna dug spustiti na 74 odsto BDP-a. Fiskalni savet, u Izveštaju za maj, precizira da je na kraju tog meseca javni dug iznosio 24,5 milijarde evra. Relativno nizak deficit u prvih pet meseci i smirivanje kretanja deviznih kurseva, kako je navedeno, doprineli su usporavanju rasta javnog duga u poslednjih nekoliko meseci. “U junu očekujemo blago smanjenje duga opšte države za oko 150 miliona evra i na kraju meseca iznosiće oko 74 odsto BDP-a”, ističe Savet. Moguće je, kako navode, da smanjenje javnog duga bude i veće zbog slabljenja američkog dolara u odnosu na evro. “Aktuelna kretanja na tržištu ukazuju na to da bi dolar u junu mogao da oslabi u odnosu na evro za jedan do dva odsto, što bi dodatno smanjilo dug za oko 150 miliona evra”, navodi Savet. Prema izveštaju tog tela, ukupan dug opšte države je od početka godine povećan za 1,3 milijarde evra.

Deficit budžeta opšte države u maju iznosio je 5,1 milijardu dinara, što je nešto manje od očekivanog i to je osetno bolje nego u istom mesecu 2014. kada je deficit bio za 18 milijardi veći, saopštio je Fiskalni savet. U najnovijem Izveštaju Fiskalnog saveta za maj navedeno je da je od marta do maja 2014. godine isplaćena pomoć Srbijagasu, što je ove godine izostalo, te je deficit u maju manji za preko dve milijarde dinara. Takođe, najveće uštede od sedam do osam milijardi dinara ostvarene su zbog smanjivanja plata u javnom sektoru i penzija, uključujući i smanjenje plata u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama koje se knjiže kao neporeski prihod. Međutim, podvlači Fiskalni savet, preostalo međugodišnje smanjenje deficit opšte države, najvećim delom je privremenog karaktera. Prihodi države, kako je navedeno, bili su neočekivano visoki jer je povraćaj PDV-a u iznosu od 5-7 milijardi dinara, umesto u maju isplaćen početkom juna, a ni novac na javne investicije nije potrošen u iznosu koji je planiran. Posmatrano po nivoima vlasti, kako je navedeno, deficit republičkog budžeta je iznosio 6,5 milijardi dinara, dok su ostali nivoi zbirno u suficitu od više od milijardu dinara. Lokalni nivo vlasti očekivano je ostvatio suficit od oko tri milijarde dinata, pre svega zbog uplate poreza na imovinu za priva tri meseca 2015. godine. Javna preduzeća Putevi Srbije i Koridori Srbije zabeležila su zbirno deficit od oko milijardu dinara, što je, kako je navedeno,  približno prošlogodišnjem nivou. Deficit u gotovo istom iznosu u odnosu na prošlu godinu, od oko milijardu dinatra, ostvarili su u maju, navodi Fiskalni savet, i fondovi obaveznog socijalnog osiguranja – PIO, RFZO, NSZ I SOVO.

Foto: Novi list

You may also like