Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) ima spremna sredstva za isplatu osiguranih depozita u Banci splitsko-dalmatinskoj, a vjeruje da će biti u mogućnosti s isplatom započeti i prije zakonskog roka od 20 radnih dana, istaknula je u srijedu direktorica DAB-a Marija Hrebac.

“DAB ima spremna sredstva potrebna za isplatu osiguranih depozita. Odmah smo Banci splitsko-dalmatinskoj zahtjev za dostavu podataka na temelju kojih ćemo izračunati pojedinačna obeštećenja. Čim budemo spremni s obračunom započet ćemo s isplatom osiguranih depozita”, kazala je Hrebac na konferenciji za novinare.

Hrvatska narodna banka (HNB), koja je u utorak podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom jer je utvrđeno da joj je imovina manja od obveza te da uskoro neće moći ispunjavati svoje obveze, danas je objavila rješenje o nedostupnosti depozita u toj banci.

Tim je rješenjem za DAB nastupila zakonska obveza obračuna i isplate osiguranih depozita. DAB je dužan to izvršiti u zakonskom roku od 20 radnih dana od donošenja rješenja HNB-a o nedostupnosti depozita, odnosno najkasnije do 24. lipnja 2016. započeti s isplatom osiguranih depozita, rekla je Hrebac.

“Na temelju podataka koje dobijemo od Banke splitsko-dalmatinske izvršit ćemo obračun pojedinačnih obeštećenja i započeti s
isplatom”, rekla je Hrebac.

Napomenula je i da je u protekla tri stečaja banaka DAB počeo s isplatama osiguranih depozita sedmi odnosno deseti dan radni dan nakon rješenja HNB-a.

“Vjerujem da ćemo i ovaj put biti u mogućnosti i ranije od propisanog zakonskog roka početi s isplatama”, kazala je Hrebac.

Po podacima HNB-a, krajem ožujka ove godine depoziti u Banci splitsko-dalmatinskoj iznosili su ukupno 393,4 milijuna kuna, od čega se osigurani depoziti iznose 377,3 milijuna kuna.

Kako objašnjavaju iz DAB-a, osigurani depoziti isplaćuju se do maksimalnog iznosa od 100.000 eura po deponentu u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan 25. svibnja 2016., a iznos svakog pojedinačnog obeštećenja izračunava se na temelju ukupnih depozita koje deponent ima u banci umanjeno za potraživanja banke prema njemu na današnji dan.

Pravo na isplatu osiguranih depozita imaju svi deponenti banke osim oni čiji se depoziti, prema Zakonu o osiguranju depozita,  ne smatraju prihvatljivim, primjerice depoziti drugih kreditnih institucija, depoziti financijskih institucija, investicijskih društava ili  članova uprave banke.

DAB će svim deponentima uputiti poziv s detaljima o načinu i rokovima isplate pojedinačnih osiguranih depozita putem stranice agencije www.dab.hr te objavom u nekim dnevnim listovima.

Related Posts