Cvate tržište kućnim plinom u Sloveniji

U prvoj zajedničkoj kupnji energije u Sloveniji, koju je organiziralo Udruženja potrošača Slovenije (ZPS), dobavljača električne energije ili prirodnog plina je promijenilo više od 12.300 domaćinstava.

Potrošači su u okviru akcije Promijeni i uštedi, zaključili više od 14.000 ugovora, jer su potrošači u pojedinim domaćinstvima promijenili kako opskrbljivača električne energije tako i plina, čime su prema pojašnjenju ZPS-a uštedjeli skoro milion eura. Promjena dobavljača el. energije je bilo više od 12.000, a promjena dobavljača plina više od 2.000 domaćinstava. “Prema dostupnim informacijama, velika većina domaćinstava i dalje nikad nije promijenila dobavljača i zbog toga plaća previše,” izjavio je predsjednik ZPS Breda Kutin, dodajući da će tome u budućnosti posvetiti puno pažnje.

Prosječno domaćinstvo koje je promijenilo dobavljača u kampanji, uštedjet će 80 € na godišnjoj osnovi. Kako su istaknuli u ZPS-u, kampanjom su uspjeli “uzdrmati” tržišta energije za potrošače u Sloveniji, jer su nakon objavljivanja pobjedničkih tarifa na aukciji određeni ponuđača snizili svoje cijene i dali potrošačima dobre ponude, tako da je ukupna ušteda potrošača koji su mijenjali , čak i viša.