Cijena plina će gotovo sigurno rasti

 Iako je ministar zaštite okoliša i energetike na današnjem energetskom summitu izjavio kako porasta cijene plina sigurno neće biti, referentne plinske burze ga demantiraju. Naime, usprkos sve toplijem vremenu, na europskim burzama cijina plina je u porastu.  
Na najbližoj, austrijskoj burzi, cijene su u godinu dana porasle gotovo 30 posto, a na najlikvidnijoj burzi, onoj nizozemskoj, cijene MWh su porasle 36 posto, u odnosu na isto razdoblje prošlle godine.

Na kretanje cijene plina, kada je tržišno, utječe više čimbenika poput kretanja cijene nafte, meteorološke prilike i geopolitički utjecaji.

Cijena plina se veže uz cijenu nafte, a njena je cijena na najvišim razinama od 2014. godine ili 55 posto skuplja nego li je bila prošle godine.

Na izgledno povećanje cijena plina utječe i to što je hladni mjesec travanj ispraznio plinska skladišta, ona su praznija nego li su bila prošle godine, što značajnije utječe na povećanje potražnje. Održavanje na plinskim poljima Nizozemske i Norveške u tome ne pomaže.

Geopolitički, cijenu nafte vjerojatno neće spustiti niti rusko-ukrajinski sporovi, ali niti nesigurnost na Bliskom istoku. Zaključimo, sve su ovo razlozi zbog kojih je usprkos toplijem vremenu izgledno očekivati rast cijene plina.

You may also like

0 comments