Cijena novca je najnižoj razini, opasnost od kamatnog rizika

Zbog politike koju od početka godine vodi Europska središnja banka, cijena je novca na povijesno, najnižoj razini. No u duljem razdoblju, upozoravaju iz HNB-a, može se očekivati rast referentnih, a zatim i tržišnih kamatnih stopa. Kada referentne kamatne stope počnu ponovno rasti, mogli bi to osjetiti svi dužnici koji imaju promjenjivu kamatnu stopu.

Od rizika rasta kamatnih stopa dužnici se, kažu u HNB-u, mogu zaštititi na više načina. I dok neki načini zahtijevaju izmjene zakona ili razvijeno tržište financijskih derivata, najjednostavnije rješenje mogle bi biti fiksne kamate na kredite. No svaka zaštita od rizika nosi i višu cijenu. Tako bi fiksna kamatna stopa kod stambenog kredita od primjerice 100.000 eura poskupila ratu za 15, 20, ili pak 25 eura, ovisno o roku otplate kredita. Banke fiksne kamate uglavnom nude za nove kredite, a u nekim je bankama moguće zamijeniti promjenjive kamate u fiksne i kod starih kredita. Situacija sa švicarskim frankom naučila je mnoge koliko je budućnost nepredvidiva i kako nam financijska tržišta preko noći mogu utjecati na živote. Zato, kažu u HNB-u, treba na vrijeme razmišljati o mogućim rizicima i zaštiti za budućnost.

You may also like

0 comments