Pouzdanje potrošača u Europskoj uniji promatra se putem anketa koje se provode u svakoj od zemalja EU na nacionalnoj razini, a rezultate objavljuje Europska komisija. Nominalni uzorak za navedenu anketu na razini Europske unije jest 40.000 ispitanika (za Hrvatsku 1.000), no efektivno je ta brojka obično manja za 20 – 35%.

Pokazatelj pouzdanja potrošača jest broj koji predstavlja razliku postotka pozitivnih i negativnih odgovora na pitanja o očekivanjima financijske situacije, opće gospodarske situacije, nezaposlenosti i štednje u narednih godinu dana, odnosno ocjene opće gospodarske situacije u prošlih godinu dana. Podaci se objavljuju kao preliminarni i kao konačni, pri čemu razlike u tim rezultatima često znaju biti i do dva boda.

Preliminarni pokazatelj pouzdanja potrošača na razini Europske unije u svibnju ove godine iznosio je -5,7 i bio je nepovoljniji u odnosu na svibanj 2015. godine (-3,5), čime se nastavlja negativan godišnji trend. Naime, nakon izrazito optimistične 2015. godine (najoptimističnija godina od 2000.), početkom ove godine pouzdanje potrošača EU se pogoršava, odnosno u veljači ove godine prekida se pozitivan godišnji trend, koji je kontinuirano trajao od lipnja 2013. Takva kretanja djelomično su rezultat i pogoršanja odgovora na pitanje o općenitoj gospodarskoj situaciji u narednih 12 mjeseci, gdje se povećao broj odgovora onih koji misle da će situacija biti lošija, što je, primjerice, bio slučaj u veljači, ožujku i travnju.

Prema konačnim podacima, u prva četiri mjeseca ove godine (prosječno -6), pouzdanje potrošača EU se pogoršalo u odnosu na isto razdoblje 2015. godine (prosječno -3,6). S druge strane, u Hrvatskoj se i dalje bilježi poboljšanje pouzdanja potrošača, a u prva četiri mjeseca ove godine na Cipru i u Hrvatskoj bilježi se najveće poboljšanje pokazatelja u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, što je djelomično i rezultat niske baze, odnosno izraženijeg pesimizma u prošloj godini. Poboljšanje pokazatelja pouzdanja potrošača u Hrvatskoj u ovoj godini moglo bi utjecati i na promet u trgovini na malo, za koji očekujemo da bi ove godine mogao porasti za oko 2% u odnosu na 2015. godinu.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „U prva četiri mjeseca ove godine su pokazatelji pouzdanja potrošača u EU, bili nepovoljniji nego što su bili lani u istom razdoblju, što je djelomično rezultat očekivanja lošije gospodarske situacije u EU. U Hrvatskoj se istodobno bilježi trend poboljšanja optimizma, što bi moglo pozitivno utjecati i na promet u trgovini na malo.“

Related Posts