Čerkezovac sigurniji od bilo koje lokacije u Zagrebu

Potreseno područje
Nakon razornih potresa koji pogađaju područje Banovine u medijima i dijelu javnosti pojavile su se dvojbe o opravdanosti izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na tom području, tj. u Čerkezovcu na Trgovskoj gori pokraj Dvora na Uni.

No, mjerenja koja su provedena tijekom potresa, pomoću seizmografa i akcelerografa, pokazala su da je lokacija Čerkezovac (usput, u rijetko naseljenom području sa zanemarivim gospodarskim potencijalom) za skladištenje radioaktivnog otpada sigurnija od gusto naseljenog zagrebačkog naselja Šalata, gdje se nalazi Institut Ruđer Bošković, u kojem se takav otpad sada skladišti.

Preliminarnom analizom takvih akcelerograma određene su maksimalne vrijednosti najveće horizontalne akceleracije zabilježene na površini lokacije Čerkezovac i na akcelerografima postavljenim na širem području Zagreba (ukupno ih ima šest). No, te vrijednosti na području epicentra potresa, odnosno u Petrinji, Glini i Sisku nisu zabilježene, jer tamo nema mjernih postaja, izvijestio je Fond za razgradnju NE Krško.

Nuklearna elektrana Krško proizvela je više od šest milijardi kW h električne energije u 2020. godini. Pritom je posebice zanimljivo istaknuti kako je NE Krško to ostvarila drugi put u njezinom pogonskom vijeku. A prvi put to je postignuto u 2014. godini.

“Ostvarena proizvodnja je za nešto više od jednog postotka veća od planirane, što je rezultat kvalitetno izvedenog remonta u 2019., savjesnog pogonskog nadzora i promišljenog održavanja kao i povoljne hidrologije te posljedično dobrog termodinamičkog iskorištenja elektrane. Takav rezultat je također odraz velike predanosti suradnika te učinkovitog i proaktivnog odziva NEK-a nakon pojave pandemije koronavirusa”, izvijestila je NE Krško.

Izazovi NE Krško u 2021. godini pak bit će očuvanje visoke razine sigurnosti i pogonske učinkovitosti te uspješan remont u proljeće, završavanje projekata Programa nadgradnje sigurnosti te administrativni postupci za produljenje pogonskog vijeka elektrane – uz neizvjesnost daljnjeg odvijanja pandemije.

You may also like

0 comments