Carmel Agius zamjenio Theodora Merona na čelu ICTY-a

Malteški sudac Carmel Agius izabran je u srijedu u Haagu za novog predsjednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) a kineski sudac Liu Daqun izabran je za potpredsjednika toga suda koji bi s radom trebao završiti 2017.

Dvojica sudaca izabrana su aklamacijom. Agius koji je dosada bio potpredsjednik suda naslijedit će na dužnosti predsjednika suda Amerikanca Theodora Merona kojemu mandat završava 17. studenoga 2015.Haški sud privodi kraju posljednje predmete i ove godine objavio je dvije žalbene presude u predmetima “Popović i drugi” i “Tolimir”.

Prema posljednjem izvješću o radu predsjednika Merona sud će do kraja godine objaviti i pravomoćnu presudu u predmetu “Stanišić i Simatović”. Do kraja godine mogla bi se donijeti i prvostupanjske presude u predmetima “Karadžić” i “Šešelj”, dok bi se presuda u predmetu “Hadžić” mogla objaviti u listopadu 2016. Presuda u predmetu “Mladić” predviđena je za studeni 2017, a tada bi se trebala objaviti i pravomoćna presuda u predmetu “Prlić i drugi”. Meron je u svom izvješću procijenio da će u toj godini ICTY uspjeti dovršiti svoj mandat.

You may also like

0 comments