Brod LNG Hrvatska uskoro ide po probni teret

Novi List
 LNG Croatia, ploveća jedinica za skladištenje i uplinjavanje prirodnog plina (FSRU) isplovit će iz brodogradilišta Viktor Lenac 20. studenog te će otploviti u Grčku na svoj prvi ukrcaj prirodnog plina potrebnog za probni rad, piše Novi list.

Direktor LNG Hrvatske Hrvoje Krhen je izjavio da se probni rad očekuje u prvoj polovini prosinca. Svi radovi u brodogradilištu teku prema predviđenom rasporedu, a probni rad će trajati do kraja godine, kada terminal počinje s komercijalnim radom.

Pri kraju su i radovi na kopnenom dijelu terminala, kao i na plinovodu koji će budući terminal povezivati s magistralnim plinovodom Pula-Karlovac. Kapacitet uplinjavanja plutajućeg terminala je 2,6 milijardi m3 plina godišnje, a u prve tri godine zakupljen je sav kapacitet terminala.

You may also like