Branimir Vidmarović smatra kako bi izbjeglicama trebalo pomoći, ali pod strogim uvjetima

Tijekom jučerašnjeg dana primili smo prijedloge priznatog stručnjaka za međunarodne odnose glede problematike naseljavanje izbjeglica u Hravatsku. Dr. sc. Branimir Vidmarović predlaže:

1. Pozvati dio izbjeglica da ostane u Hrvatskoj. Prvenstveno neoženjene i neudane osobe te nešto obitelji sa djecom, u omjeru 90/10.  To će potencijalno potaknuti sklapanje miješanih brakova, odnosno bolju integraciju u društvo. Što se obitelji tiče – teže se mijenjaju, ali ih je potrebno primiti u određenoj količini jer su obitelji većinom mirniji i manje skloni agresiji društveni elementi.

2. Raštrkati izbjeglice po različitim kvartovima, naseljima i gradovima. Ni u kojem slučaju ne seliti više od jedne osobe po kvartu kako bi se izbjeglo stvaranje bilo kakvog geta i/ili etničkog razboja te kako bi se ubrzala integracija izbjeglica u društvo.

3. Po useljenju izbjeglice u kvart, pozvati ga/nju/obitelj na kvartovsku tribinu/skupštinu gdje će ih moći upoznati svi zainteresirani stanari i predstavnici zgrada/ulaza. Tako bi se stvorio osobni susjedski kontakt koji bi pomogao prebroditi predrasude i mržnju.

4. Čovjek bez zanimanja, posla ili hobija degradira. Odmah po useljenju u stanove uključiti izbjeglice u sustav rada sukladno njihovim prijašnjim zanimanjima/vještinama. Prvih godinu dana, radili bi bez novčanih primanja, podmirujući samo troškove stanovanja/prehrane (odnosno državne potpore). Paralelno bi obavezno pohađali tečaj hrvatskog. Bitno je izbjeglicama naglasiti da ih država cijeni i želi da postanu punopravni i društvu korisni ljudi.

5. Po isteku godine dana i položenog ispita iz hrvatskog počeli bi dobivati i pravu plaću. Također, predstavnici lokalne zajednice i policija morali bi dati pozitivnu karakteristiku izbjeglici. Pravobraniteljske organizacije i nadležna tijela pazile bi da predstavnici lokalne zajednice ne izmišljaju loše karakteristike ishodeći iz puke ksenofobije i mržnje.

6. U slučaju pozitivnog ishoda točke 5., izbjeglica dobiva status privremenog boravka za strance – policijska ophodnja barem jedanput mjesečno na mjesto boravka izbjeglice. Tri kaznena prekršaja i izbjeglica se deportira. Nakon tri godine privremenog, sve po standardnoj proceduri do državljanstva.

Tko se od izbjeglica ne slaže sa programom, ili tko izjavi nesuglasnost u bilo kojoj fazi programa, ili tko naruši pravila jedne od točaka programa biti će deportiran. Vjerujem kako bi, djelujući u ovim okvirima mogli za 5-10 godina dobiti nove, vrijedne integrirane članove društva, a novi brakovi i nova djeca osvježili bi nam demografiju. Ali to je naporan i odgovoran rad; tu se ništa ne događa olako.

You may also like