Borut Pahor pozvao na jačanje optimizma u borbi s krizom

Slovenski predsjednik Borut Pahor u novogodišnjoj poruci naveo je da osjeća više optimizma i “pobjedničkog mentaliteta” kod svojih sugrađana i da je to u borbi protiv krize jednako važno kao i statistički podaci koji su u ovoj godini zabilježili ekonomski oporavak, nakon godina obilježenih recesijom i krizom.

“Opet se nakon dugog vremena osjeća više optimizma i nade. To nije samo odraz kraja recesije i bolje statistike nego i misaonih promjena, a to je ono što je bitno, odlučujuće”, kazao je Pahor u tradicionalnoj poruci pred novu godinu. “Sve je manje malodušnih koji postavljaju pitanje zašto se kod nas ništa ne može, a sve više hrabrih koji se pitaju kako to postići”, rekao je slovenski predsjednik, poželjevši da se takav “pobjednički duh” nastavi i u sljedećoj godini.

Ankete su pokazale da su Slovenci godinom, u kojoj su se pokazali znakovi ekonomskog oporavka, nakon godina recesije i naglog pada poslije 2008., bili zadovoljniji nego prethodnom. Više ih od polovice smatra da će zbog pozitivnih trendova plaće opet početi rasti, iako vlada upozorava da su mjere štednje i dalje potrebne, kao i reforme za održivi razvoj slijedećih godina. Iako ih prema statistici 14,5 posto živi ispod praga siromaštva, što je malo manje od prosjeka EU-a, Slovenci danas žive bolje nego prije 25 godina, a Pahor je u svojoj poruci naveo da su od tada morali preskakati mnoge teške prepreke, te da na svoju državu moraju biti ponosni.

Danas statistika govori da skoro svako slovensko domaćinstvo posjeduje televizor u boji i telefon, a većina internet i osobno računalo. Demokratske institucije djeluju iako su građani prema ispitivanjima njima najmanje zadovoljni.

You may also like

0 comments