Blokirani najviše duguju financijskom sektoru

U Hrvatskoj je trenutno gotovo 324 i pol tisuće građana s blokiranim računima, s ukupnim dugom nešto manjim od 37 milijardi kuna, a glavnina tog duga, više od 23 milijarde kuna, odnosi se na dug prema financijskom sektoru, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina). Prema podacima Fine, krajem siječnja su zbog neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi bila 324.424 građanina, a njihov je ukupni dug iznosio 36,99 milijardi kuna.

Glavnina tog iznosa, odnosno 62,2 posto ili 23,01 milijarda kuna odnosi se na dug prema financijskom sektoru, posebice bankama, kreditnim unijama, štedno-kreditnim zadrugama i štedionicama, koji je krajem siječnja premašivao 20 milijardi kuna. Osiguravajućim društvima građani duguju 1,13 milijardi kuna (3 posto ukupnog duga), leasing i faktoring društvima 978 milijuna kuna (2,6 posto), a kartičarskim kućama 776,4 milijuna kuna (2 posto).

Više od 3,9 milijardi kuna (10,6 posto udjela) građani duguju državi i jedinicama lokalne uprave i samouprave, a preostali se iznos odnosi na neplaćene dugove prema telekomima (989 mln kn), odvjetnicima i sudskim vještacima (382,16 mln kn), komunalnim poduzećima (274,5 mln kn) te ostalim vjerovnicima, odnosno tvrtkama, građanima, obrtima i sl., kojima blokirani duguju više od 8,42 milijarde kuna.

Podaci Fine pokazuju da je među blokiranima najviše građana čiji se dug kreće između deset i sto tisuća kuna – 146.217 ili 45 posto ukupnog broja blokiranih krajem siječnja. No više od 84 posto ukupnog duga građana koji su bili blokirani krajem siječnja odnosi se na 50.206 velikih dužnika koji duguju više od sto tisuća kuna. Među njima, više od 62 posto ukupnog duga odnosno više od 19,4 milijarde kuna, duguje oko četiri tisuće blokiranih čiji dug premašuje iznos od milijun kuna. To znači da je krajem siječnja 1,3 posto ukupnog broja blokiranih građana dugovalo 52,5 posto njihovog ukupnog duga.

Fina je objavila i podatke o kretanju broja blokiranih građana i njihovih nepodmirenih obveza od 31. siječnja 2013. godine do zadnjeg dana prvog mjeseca ove godine, koji pokazuju kontinuirani rast broja blokiranih i njihovih obveza. Prema tim podacima, blokiranih građana krajem siječnja 2013. bilo je 249.029, a krajem siječnja ove godine 324.424. Njihov je dug 2013. iznosio 17,97 milijardi kuna, a ove godine 37 milijardi kuna.

Dakle, unazad tri godine broj blokiranih građana povećao se za 75.395 ili 30,3 posto, a njihov je dug istodobno porastao za gotovo 20 milijardi kuna, odnosno 106 posto. Jedan od razloga tom trendu, navode iz Fine, je zatvaranje obrta, zbog čega se dug obrta nakon njegova zatvaranja, evidentira njegovom dotadašnjem vlasniku, kao građaninu.

You may also like

0 comments