Blago povećana proizvodnja hrvatsko-slovenske nuklearke

Krško – NE Krško je u veljači 2015. proizvela 491530,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 468009,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,74 % iznad planirane (460000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni, priopćeno je iz nuklearke.

U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,9 ºC, a najviše za 2,7 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 13,6 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 14,8%. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00106%, a godišnje 0,00193%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,04% i 0,1% godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, zaključuje se u priopćenju NEK-a.