Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK jučer je održala redovnu sjedncu na kojoj je usvojen Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je upućen Parlamentu Federacije BiH radi davanja suglasnosti.

Odlukom članova FERK-a, u postupak javne rasprave upućen je Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije kojim se propisuje obveza i način preuzimanja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije od snabdjevača i kvalificiranih kupaca električne energije, utvrđivanje postotka obveznog udjela, te količina električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora energije koju imaju obvezu preuzeti snabdjevači i kvalifikovani kupci na osnovu utvrđenog postotka, priopćeno je iz FERK-a.

Rasprava o nacrtu pravilnika održat će se dana 1.9.2015. godine, u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 12 sati. Donesena su rješenja po prijedlogu dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnositeljima zahtjeva EURO – POWER d.o.o. Tešanj i HEP – Trade d.o.o. iz Mostara. Dozvole se izdaju s razdobljom važenja pet godina.

Doneseno je i jedno rješenje po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva ENERGOSOL d.o.o. Stolac, te isti stekao i status kvalificiranog proizvođača u objektu solarne fotonaponske elektrane „PJEŠIVAC 1“. Predmetna dozvola izdana je na pet godina. FERK je usvojio i Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „EBH“ d.o.o. Sarajevo, te je odlučeno da će se u prostorijama FERK-a o predmetnoj dozvoli održati opća rasprava dana 20.08.2015. godine s početkom u 13 sati.

Related Posts