Bez povećanja izvoza Srbija neće izbjeći bankrot

Beograd – Bez povećanja izvoza Srbija ne može izbeći bankrot, ocenio je danas direktor Tarketa Nikola Pavičić, koji smatra da Srbiji treba nova ekonomska politika koja podržava proizvodnju za izvoz.

“Postojeća ekonomska politika koja se već 14 godina vodi u Srbiji onemogućava rast proizvodnje i izvoza. Mi o novoj ekonomskoj politici pričamo, ali je nemamo godinama”, naveo je Pavičić na predstavljanju istraživanja Biznis info grupe o najuspešnijim kompanijama. Već 14 godina, naveo je on, ekonomska politika Srbije se zasniva na visokim kamatama, veštački jakom dinaru i visokim porezima. “To je suština. Takvom ekonomskom politkom smo uništili svoju proizvodnju i ostali bez izvoza”, rekao je Pavičić i upozorio da je stvarnost Srbije prilično sumorna, jer imamo mali izvoz, veliki uvoz i zato veliki spoljnotrgovinski deficit.

On je rekao da je u 2013. i 2014. godini Srbija uvezla robu za 41 milijardu dolara, a izvezla za 29 milijardi dolara. Taj spoljnotrgovinski deficit od 12 milijardi dolara, objasnio je on, pokriven je sa pet milijardi dolara doznaka naših radnika iz inostranstva, skromnim direktnim investicijama, dok je čak sedam milijardi pokriveno novim zaduživanjem. “E, to vam je naša stvarnost i realnost”, ukazao je direktor Tarketa .

Pavičić je rekao da se u Srbiji izbegava odgovor na jedno od najvažnijih pitanja – kako promeniti kamatni sistem. “Rešavanje ovog problema je preče od preduzeća gubitaša kojima se bavi cela zemlja”, rekao je Pavičić. Za promenu kamatnog sistema postoje dva rešenja, smatra on – vratiti se dinaru tako što bi se zakonom zabranilo kreditiranje sa valutnom klauzulom ili uvođenje evra. “Nema zemlje na svetu koja je rasla sa ovako visokim kamatama, niti sa veštački jakom valutom kakva je dinar”, rekao je on.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović smatra da ne možemo dekretima zabranjivati korišćenje strane valute, već se taj cilj na duži rok može postići ako se nastave strukturne reforme. “Ono što je potrebno, jeste da ljudi imaju poverenje u valutu. A koliko vas štedi u dinarima? Da bi se to promenilo, morale bi da prethode strukturne reforme”, rekao je Vlahović. (Tanjug)