Banke u EU bez ograničenja u izičnim investicijama

Europska agencija za banke (EBA) dala je bankama vrlo širok manevarski prostor pri odlučivanju o potencijalno rizičnim ulaganjima u neformalni financijski sektor, pokazuju nove smjernice. U EBA-i strahuju da će se rizici u financijskom sektoru preseliti s tradicionalnih zajmodavaca na neformalne financijske kompanije, uključujući fondove koji posluju na tržištima novca i financijske izvedenice nastale sekuritizacijom.

“Neformalni financijski sektor može ugroziti stabilnost financijskog sustava”, upozorila je ravnateljica odjela za regulaciju u EBA-i Isabelle Vaillant. U agenciji su ipak izmijenili predložene smjernice o potencijalno rizičnim ulaganjima u taj sektor, dijelom i u želji da ne zakoče njegovo financiranje realnog gospodarstva. Prema novim EBA-inim prijedlozima banke će morati zbrajati potencijalno rizična ulaganja u neformalni financijski sektor čija vrijednost premašuje 0,25 posto njihova kapitala i podvrgnuti ih mehanizmima kontrole rizika i nadzoru. Prema podacima agencije, ukupna je vrijednost takvih ulaganja 567 milijardi eura.

Četvrtina tih ulaganja usmjerena je u sekuritizaciju, četvrtina u hedge fondove, nekretninske fondove i fondove imovine s fiksnim prinosima, dok su preostala usmjerena u fondove na tržištu novca, financijske kompanije i kreditne osiguravatelje. EBA-ina je studija također pokazala da samo tri posto ulaganja premašuje plafon od 0,25 posto, što znači da će banke neće morati izvješćivati o velikoj većini njih kako bi se smanjile njihove obveze u vezi s izvješćivanjem.

Ukupno su banke u neformalni financijski sektor definiran šire nego što je navedeno u smjernicama uložile nešto više od 1.000 milijardu eura, navode u EBA-i. Banke će po novim prijedlozima EBA-e ubuduće same definirati limite za ukupnu i izloženost pojedinim segmentima neformalnog financijskog sektora. U bankovnim krugovima strahovalo se da će europski regulator utvrditi niski fiksni limit takvih ulaganja ali su iz agencije poručili da neformalne financijske kompanije mogu igrati važnu ulogu u financiranju ekonomije koju oni ne žele ograničavati.

EU je upravo krenuo u projekt unije tržišta kapitala kako bi potaknuo snažnije financiranje putem neformalnog financijskog sektora, između ostalog i kroz sekuritizaciju. Time u Bruxellesu žele nadoknaditi manjak u financiranju koji je proizvela fokusiranost tradicionalnih zajmodavaca na usklađivanje s postroženom regulativom. Za banke koje ne budu mogle navesti točne iznose rizičnih ulaganja vrijedit će limit od 25 posto. Iz EBA-e napominju da će njihove smjernice pomoći Europskoj komisiji da odluči je li ipak potrebno utvrditi limite za ulaganja u kompanije u neformalnom financijskom sektoru.

You may also like

0 comments