Home Ekonomija AZTN ove godine prikupila 5 milijuna kuna kazni

AZTN ove godine prikupila 5 milijuna kuna kazni

by admin

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) u 2014. godini je riješila 639 predmeta iz svoje nadležnosti te je izrekla ukupno više od 5 milijuna kuna upravo-kaznenih mjera, objavila je u ponedjeljak Agencija, koja je godišnje izvješće o radu u prošloj godini uputila Hrvatskom saboru. Od ukupno 639 predmeta koje je Agencija riješila u prošloj godini, glavnina, njih 632, su bila iz područja tržišnog natjecanja, a tek sedam ih je bilo iz područja državnih potpora, sukladno Zakonu o državnim potporama koji je bio na snazi od ulaska Hrvatske u EU do 24. travnja prošle godine, kada je Agencija izgubila nadležnost za državne potpore.

Broj riješenih predmeta u području tržišnog natjecanja je u odnosu na 2013. povećan za 31 posto, ističu iz Agencije te dodaju da je tako povećani opseg posla obavljen s manjim brojem zaposlenih nego godinu ranije. Agencija je, naime, prošle godine zapošljavala prosječno 48 djelatnika, što je šest posto manje nego 2013. kada je imala 51 zaposlenog. Agencija je u 2014. izrekla ukupno 5.012.600 kuna upravno-kaznenih mjera koje čine izravni prihod državnog proračuna, no od ukupnog iznosa, u proračun je uplaćeno nešto više od 1,6 milijuna kuna. Naime, prekršitelji Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja obvezni su uplatiti kaznu po izvršnosti rješenja Agencije ukoliko nije uložena tužba odnosno, ako je tužbom pokrenut upravni spor, po pravomoćnosti sudske odluke kojom se potvrđuje rješenje Agencije.

Uz ostalo, Agencija je 2014. utvrdila postojanje tri zabranjena horizontalna sporazuma, odnosno kartela, i to između poduzetnika konkurenata na tržištu pružanja usluga privatne tjelesne zaštite, tržištu najma nautičkih vezova te tržištu pružanja ortodontskih usluga. U slučaju kartela marina i kartela zaštitara Agencija je u 2014. provela postupak, ali rješenja kojima su okončani ti postupci donesena su početkom ove godine, a ukupno izrečene kazne u oba predmeta iznosile su 7,6 milijuna kuna, napominje se u izvješću.Također, lani su utvrđena i četiri zabranjena vertikalna sporazuma o minimalnim cijenama u opskrbnom lancu proizvođač – dobavljač – trgovac koji su kupcima u tom lancu izravno ograničavali mogućnost cjenovnog natjecanja. Agencija je takve odredbe ugovora utvrdila zabranjenim i ništetnim sporazumima, a sudionicima tih sporazuma, tvrtkama Dukat, Konzum, Kutjevo, KTC i Carlsberg, izrečena je kazna u ukupnom iznosu nešto višem od 5 milijuna kuna.

U području kontrole koncentracija, mjerama za neutralizaciju mogućih negativnih učinaka dviju uvjetno dopuštenih koncentracija – Agrokor i Mercartor te HT i Optima telekom, složenim strukturnim mjerama i mjerama praćenja poslovanja Agencija je uspjela očuvati kompetitivne strukture tih mjerodavnih tržišta, uz istovremeno ostvarivanje koristi za potrošače, stoji u izvješću. Među pozitivnim učincima iz prošle godine iz Agencije izdvajaju i angažman “u provođenju zahtjevnih sektorskih istraživanja i njihovim izravnim koristima u konkretnim postupcima koji su nakon tih istraživanja pokrenuti”.

Kao primjer pritom navode pokretanje postupka protiv Hrvatskog udruženja osiguravatelja i osiguravateljskih društava, čime je, kako navode, “Agencija izravno doprinijela padu cijena i stvarnoj liberalizaciji tržišta obveznog osiguranja motornih vozila”. “U 2014. godini, u usporedbi s prethodnom 2013. godinom, došlo je do značajnog pada zaračunate bruto premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u iznosu od čak 590 milijuna kuna, uz rast broja polica osiguranja od 1,6 posto te zadržavanje postojećih i ulazak novih konkurenata na to tržište. Time je zadržana ili povećana razina kompetitivnosti toga tržišta, uz izražene pozitivne učinke na krajnje potrošače i gospodarstvo u cjelini”, ističu iz Agencije.

Related Posts