Avaz: Što prije donijeti zakon o plinu

Mirsad Đonlagić, poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) i profesor na Univerzitetu u Tuzli na predmetima Energija i okolina i Obnovljivi izvori energije, kontinuirano upozorava na opasnosti i rizike koji BiH prijete zbog neispunjavanja obaveza Evropske energetske zajednice (EEZ).

Danas, u novoj 2016., kada su prema BiH prije nekoliko mjeseci već uvedene sankcione mjere, Đonlagić ističe da je jedan od prioritetnih zadataka poduzeti sve aktivnosti da se naša zemlja ne bi našla na udaru još jačih sankcija, zbog kojih u konačnici najviše trpe građani i privreda BiH.

Ukoliko naša zemlja bude napredovala, neće nam biti uskraćena sredstva za projekte iz oblasti plina, ali, ukoliko budemo tapkali u mjestu i ne budemo provodili obaveze iz EU zakonodavstva, moguće je da nam budu uskraćena sredstva iz EU fondova. Stoga, kao prioritetan zadatak Đonlagić navodi donošenje zakona o plinu BiH kojim bi nadležnost entiteta u ovoj oblasti bila prenesena na Regulatornu agenciju za energetiku BiH.

“Energetska zajednica izričito traži regulativu na nivou BiH prvenstveno zakon o plinu, energetskoj efikasnosti, a ne harmoniziranje entitetskih zakona, kako to traži entitet Republika Srpska. Jer, razgovarati o primjeni treće direktive Evropske unije, odnosno Evropske zajednice, u trenutku kada nemate potrebnu usvojenu regulativu niti na nivou BiH niti na nivou entiteta, je, najblaže rečeno, nedovoljno. Ono što treba znati je to da BiH nije primijenila ni sve obaveze iz druge direktive koja je usvojena 2003. godine, a treća direktiva je usvojena 2009. godine”,napominje Đonlagić.

Međutim, onoga trenutka, kaže on, kada BiH i usvoji potrebne zakone, tada predstoji najteži dio posla.

“To je organizaciona transformacija energetskih kompanija u skladu sa zahtjevima trećeg energetskog paketa. Taj dio će tek biti bolan i tek tada će započeti tržišna utakmica naših energetskih kompanija. Treći paket podrazumijeva pravno razdvajanje djelatnosti uvoza, transporta i distribucije plina, a takvi procesi su vezani i uz električnu energiju”, ističe Đonlagić. Stoga je neophodno da Vijeće ministara BiH što prije pristupi izradi zakona o plinu, kako bi on bio usvojen u parlamentarnoj proceduri.

Uporedo s ovim, kaže Đonlagić, potrebno je poduzeti mjere i na usklađivanju odluke o kvalitetu tečnih goriva s međunarodnim obavezama te usvojiti zakon o državnoj pomoći i nacionalni plan za obnovljive izvore energije.

“Kada svi ovi preduvjeti budu ispunjeni, onda će mnogo jednostavnije biti napraviti energetske strategije ili politike na nivou BiH. Ovo jeste ambiciozan plan, ali i ostvariv. Činjenično, dva entiteta moraju uzeti učešće u izradi ovih dokumenata i moraju se usaglasiti, ali rezultat će biti taj koji će omogućiti entitetima da svoje energetske planove i politike mogu provoditi nesmetano i bez prijetnji sankcijama”, naglašava Đonlagić.

Upozorava i da BiH zbog dosadašnjeg odnosa vlasti prema ovom veoma značajnom sektoru već gubi sredstva koja je imala na raspolaganju za razne projekte u oblasti energetike. Primjer je propušteni novac iz IPA fonda koji je bio odobren za izradu studije izvodljivosti za plinovod Brod – Zenica.

“Bez usvajanja zakona na nivou BiH bit će trajno izgubljena i mogućnost da preko naše države ide projekt Jonsko-jadranskog plinovoda. Ne smijemo više gubiti ni trenutak dragocjenog vremena”,zaključuje Đonlagić.

Evropska energetska zajednica nastala je 2005. godine. Ova zajednica ima devet članova, Evropsku uniju i osam ugovornih strana, među kojima je i BiH. Naša zemlja se ugovorom obavezala na postepenu provedbu evropskih direktiva i uredbi iz oblasti energetike.

“Posebno se u BiH treba usmjeriti na potencijal koji postoji u domenu obnovljivih izvora energije i zelenih tehnologija i to posebno na vjetro i hidropotencijale, te biomasu, što može imati višestruke efekte, prvo ekonomske, ali i na same potrošače, s obzirom na to da se u zemljama EU, recimo, smanjuje cijena energije onda kada postoji proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, čime se u suštini stimulira potrošnja energije iz ovih izvora”, kaže Đonlagić.

You may also like

0 comments