Gradonačelnik Kutine Andrija Rudić u četvrtak je kritizirao Vladinu odluku o skidanju kutinske Petrokemije s popisa strateških i tvrtki od posebnog interesa, ističući kako Kutinčani opravdano Petrokemiju smatraju strateškom tvrtkom, zbog čega od Vlade traže transparentniji odnos i uključivanje Grada u donošenje odluka o toj tvrtki.

“Sa zebnjom građani Kutine primaju još jednu vijest o odluci Vlade RH da se Petrokemija skine sa popisa strateških i tvrtki od posebnog interesa. Petrokemiju Kutinčani opravdano smatraju strateškom tvrtkom, a s obzirom da je proračun Grada Kutine životno povezan sa stanjem u Petrokemiji, Grad Kutina i od prošlih je vlada tražio, a i od sadašnje Vlade traži transparentniji odnos i uključivanje Grada Kutine u donošenje odluka o ključnoj kutinskoj tvrtki”, navodi u priopćenju gradonačelnik Rudić (SDP).

Upozorava kako su odlukom Skupštine Petrokemije na prijedlog Vlade ponovno u potpuno ignorirana sva upozorenja i traženja Grada Kutine, koji ni u novom Nadzornom odboru nema svoga predstavnika i ni na koji način nema utjecaja na donošenje ili barem praćenje poslovnih odluka u Petrokemiji.

“Budući se ova zemlja nagledala privatizacija koje i danas svoje repove vuku po sudovima, posebno vezano za korupciju i netransparentne postupke, tražio sam i od premijera Milanovića, a sada tražim i od premijera Oreškovića da politika prema Petrokemiji bude transparentna. Sve informacije i postupci u vezi s Petrokemijom moraju biti dostupni, jer o Petrokemiji je Vlada šutjela četiri mjeseca, a onda ju je jučer dekretom skinula s liste strateških i tvrtki od posebnog interesa. Očito je da se priprema prije nekog vremena šturo najavljena ubrzana privatizacija, a Grad Kutina životno je zainteresiran za tako ključne odluke koje Vlada namjerava donijeti”, poručuje Rudić.

Stoga kao gradonačelnik ponavlja zahtjev da se lokalna zajednica najprije informira o namjerama, a zatim i uključi u praćenje transparentnosti donošenja svih odluka koje se izravno tiču i budućnosti njihova grada.

Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici s popisa trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa ‘skinula’ osam tvrtki, za koje se predviđa privatizacija – Podravku, ACI, Končar-elektroindustriju, Petrokemiju, Croatia Airlines, Luku Rijeka, Croatia banka te Croatia osiguranje.

U obrazloženju odluke Vlada navodi da je Nacionalnim programom reformi za 2016. kao jedna od reformskih mjera navedeno i poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, odnosno reevaluacija strateške imovine i smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava, u cilju revizije popisa trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa, temeljem analize njihovog poslovanja i važnosti. Cilj je te mjere i priprema za privatizaciju i prodaju nestrateških trgovačkih društava, a s krajnjim ciljem smanjenja proračunskog deficita i javnog duga te povećanja kreditnog rejtinga države.

Related Posts