Alstom i Siemens tužili HEP

Alstom i Siemens, oba ponuditelja koja su se javila na nadmetanja za gradnju i dugoročno održavanje plinske kombi kogeneracijske elektrane (KKE) na lokaciji termoelektrane i toplane (TE-TO) Osijek, podnijeli su žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na odluku HEP-a da poništi to nadmetanje.

HEP je procijenio vrijednost tog projekta na 2,748.212.640 kuna (oko 366 milijuna eura), a zajednica ponuditelja njemačkog i hrvatskog Siemensa ponudila je 320 milijuna eura, dok je zajednica ponuditelja švicarskog i hrvatskog Alstoma u svojoj ponudi navela iznos od 358 milijuna eura. No iako su obje ponude bile niže od procijenjene vrijednosti, odbijene su, i to, kako se navodi u HEP- ovoj odluci o poništenju nadmetanja, zbog neispunjavanja uvjeta i odredaba natječajne dokumentacije te zbog formalnih nedostataka.

Tako se ponuditeljima, među ostalim, zamjera da raspored objekata koji su oni ponudili nije u skladu s idejnim projektom i ishođenom građevinskom dozvolom ili pak da snaga na pragu elektrane iznosi 490,95 MW što je veće od snage za koju je izdana prethodna elektroenergetska suglasnost koja je sastavni dio lokacijske dozvole. U HEP-u za odbijene ponude navode i da su u njima izmijenjeni dokumentacija za nadmetanje i posebni uvjeti ugovora koji su bili sastavni dio dokumentacije te da su mijenjanjem propisanih uvjeta iz dokumentacije dali alternativnu ponudu koja nije dopuštena. Navo di se i da su izmjenama dokumentacije i njezinih dijelova uvedene izmjene koje su štetne za naručitelja, odnosno HEP. U HEP-u su nam kazali da je odluka o poništenju pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom za gradnju i dugoročno održavanje plinske KKE na lokaciji pogona TE-TO Osijek 18. siječnja 2016. godine objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave te da s obzirom na to da je u tijeku zakonski žalbeni rok ne mogu dati više informacija o odluci, piše Večernji list.

Ističu da HEP ne može utjecati na ishod mogućeg žalbenog postupka pa ga zato ne mogu ni prejudicirati. No odluka o poništenju nadmetanja ne znači da HEP neće ugovoriti izgradnju elektrane u okviru javnonabavnog postupka koji je još u tijeku, kažu u toj državnoj tvrtki te dodaju da će u daljnjem postupanju u vezi s projektom uzeti u obzir konačan ishod pregovaračkog postupka javne nabave. U Siemensu su nam također kazali da ne mogu komentirati žalbeni postupak u javnoj nabavi koji je u tijeku. Iz Alstoma pak nismo dobili odgovor na upit o njihovoj žalbi DKOM-u na odluku HEP-a. DKOM- u pak treba nekoliko mjeseci da donese odluku pa bi se sudbina KKE Osijek mogla doznati tek u travnju ili svibnju ove godine.

You may also like